Stavena Michalovce s.r.o. - stavebná činnosť v celej oblasti pozemných stavieb a modernizácie interiérov a občianskej výstavby.


Obchodné podmienky

Firma STAVENA spol. s r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred zahájením stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo. Táto cenová ponuka sa vykonáva za poplatok a stanovuje sa individuálne podľa rozsahu projektu, resp. poskytnutých materiálov, t.j. projekt, projektový rozpočet, výkaz výmer (cca 20,00 – 70,00 Eur).

Táto naša ponuka uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami sa dohodne celková cena za daný rozsah a uzatvorí sa Zmluva o dielo. V nej sa upresnia ďalšie nemenej dôležité veci ako:

  • cena
  • splátkový kalendár a platobné podmienky
  • rozsah a harmonogram prác
  • termín realizácie
  • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma STAVENA spol. s r.o. berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 – 50 % z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára. Stavba je realizovaná kvalifikovanými pracovníkmi pod odborným vedením stavbyvedúceho.

Na stavbe sa vedie stavebný denník, kde sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej výstavby.Kontakt

Stavena spol. s.r.o
Masarykova 57
07101 Michalovce
Tel.:
+421(0)56 - 68 885 93
Tel./Fax
+421(0)56 - 68 885 91
Mobil
+421(0)904 900 707
E-mail:
stavena@stavena.sk


2006 © Stavena spol. s.r.o - všetky práva vyhradené
webdesign © bart.sk